DRUKI I FORMULARZE

Tytuł Autor Odsłony
Zgłoszenie wstawienia brojler kurzy/indyk/kaczka/gęś Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 52
Zgłoszenie wstawienia nowego stada kur nieśnych Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 40
Zgłoszenie zasiedlenia fermy towarowej / hodowlanej kur Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 36
Harmonogram pobierania prób w stadach brojlerów kurzych w ramach realizacji Krajowego Programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 38
Harmonogram pobierania prób w stadzie towarowym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 33
Harmonogram pobierania prób w stadzie reprodukcyjnym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 31
Harmonogram pobierania prób w stadzie indyków rzeźnych w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 31
Dokumentacja dotycząca pobierania próbek Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 36
Protokół pobrania próbek w stadzie brojlerów kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 32
Protokół pobrania próbek w stadzie hodowlanym kur (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 33
Protokół pobrania próbek w stadzie niosek (Gallus Gallus) w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 31
Protokół pobrania próbek w stadzie indyków rzeźnych w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 32
Protokół pobrania próbek na skuteczność oczyszczania i odkażania obiektu budowlanego dla stada brojlerów/kur hodowlanych (Gallus gallus)* w ramach realizacji Krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 32
Protokół pobrania próbek na skuteczność oczyszczania i odkażania obiektu budowlanego dla kur niosek (Gallus gallus)/ indyków rzeźnych* w ramach realizacji Krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 29
Wniosek o zgodę na wstawienie drobiu - w czasie występowania grypy ptaków Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 33
Wniosek o zgodę na transport drobiu do ubojni - w czasie występowania grypy ptaków Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 33
Wniosek o zgodę na sprzedaż jaj konsumpcyjnych/reprodukcyjnych - w czasie występowania grypy ptaków Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 34
Zgłoszenie ilości utrzymywanego drobiu dla gospodarstw niekomercyjnych Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 35
Aktualizacja danych o obiektach Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 40
Plan bioasekuracji Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 44
Rejestr wejść osób do pomieszczenia, w którym utrzymywany jest drób Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 43
Rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 39
Rejestr dezynfekcji i zużycia środków dezynfekcyjnych Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 40
Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie utrzymującym zwierzęta Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 45
Rejestr codziennych przeglądów stada drobiu Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 45
Lista sprawdzająca do samooceny Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 39
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych z powodu zwalczania choroby zakaźnej Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 35
Wniosek o wpis/aktualizację danych/zatwierdzenie/wykreślenie działalności nadzorowanej Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 38
Łańcuch żywieniowy Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 43
Zgłoszenie martwego ptaka - dla myśliwych Udostępniony przez: Ilona Pawlak- Kieroń Odsłon: 34