W niniejszym artykule zamieszczone zostały:

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2023r.

Wszystkie dokumenty są dostępne w sekcji załączniki poniżej.