Szablony artykułów

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii: Dariusz Hyhs
tel. 660 730 446

 

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych

Olga Mróz-Marek - Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. rolniczego handlu detalicznego, Kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
tel. 696 425 344

Dorota Borowska - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
tel. 664 988 951

Agnieszka Stróżyk - Starszy Inspektor Weterynaryjny ( ds. pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego),
tel. 664 149 516

Ilona Pawlak-Kieroń - Inspektor Weterynaryjny,
tel. 787 906 570

Wiesława Szpruch - Inspektor Weterynaryjny,

 

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Aleksandra Kempa -Starszy Inspektor Weterynaryjny, Kierownik Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
tel. 668 296 592

Krzysztof Składnikiewicz - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
tel. 664 149 535

Przemysław Morisson - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
tel. 664 149 533

Katarzyna Świtała - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
tel. 787 906 572

Agnieszka Stróżyk - Starszy Inspektor Weterynaryjny,
tel. 664 149 516

Małgorzata Gamska - Inspektor Weterynaryjny,
tel. 787 906 569

Kinga Jeziorańska - Inspektor Weterynaryjny,

Maciej Niklas - Kontroler Weterynaryjny,
tel. 795 570 166

Kinga Sztukowska - Kontroler Weterynaryjny,
tel. 787 906 574

Karolina Stasiak - Kontroler Weterynaryjny,

 

Zespół ds. administracyjno – finansowych

Beata Zielińska - Główny Księgowy, Kierownik Zespołu ds. administracyjno – finansowych
tel. 664 992 818

Dorota Gorgolewska – Starszy Inspektor ds. rozliczeń finansowych,

Katarzyna Ciupka - Starszy Specjalista ds. rozliczeń finansowych i kadr,

Agnieszka Krystek - Starszy Inspektor ds. administracyjno – finansowych,

Jakub Małecki - Radca Prawny.

Dyrektor [NAZWA PODMIOTU] ogłosił przetarg na realizację zadania publicznego [WPISZ NAZWĘ ZADANIA]. Termin składania ofert upływa w dniu [WPISZ DATĘ].

Jak załatwić [NAZWA SPRAWY]?

Do [WPISZ DATĘ, np. 23 lutego 2013 roku] sekretariat [NAZWA PODMIOTU] przyjmuje aplikacje kandydatów na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA].

Rada [NAZWA PODMIOTU] zaakceptował w dniu [WPISZ DATĘ] Program działania na rok 2016.