Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.

W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, powiadomienie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nastąpi w ciągu 2 miesięcy.

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim może odmówić udzielenia informacji niejawnych, określonych w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych lub innych ustawowo chronionych.

Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 22:46 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 22:48 Dawid Pauś
Artykuł został zmieniony. środa, 22 luty 2023 22:48 Dawid Pauś